Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Overzicht componenten

De Delphi VCL en C# .NET componenten die je op deze pagina kan terugvinden zijn open source en allen door mezelf geschreven. De oudere .NET componenten en klasses werden ontwikkeld met Visual Studio 2005 en 2008 en werken met .NET 2.0, 3.0 en 3.5. De oude Delphi componenten werken allen in Delphi 4 tot en met 2009.

Het ExcelExport component, dat wel geupgrade en getest is in de meest recente Delphi XE en 10.2 Tokyo versies, kan je ook registeren om zo de verdere ontwikkeling ervan te ondersteunen.

De .NET NuGet packages met LINQ to Excel, Outlook en OneNote zijn ook up-to-date en beschikbaar voor de meest recente .NET versie (4.61, VS2017).

LINQ to Outlook/OneNote/Excel
Versie 2.0
juni 2017
C#
.NET 4.6
open source
nuget
github
De ScipBe.Common.Office namespace bevat 3 klasses : OutlookProvider (LINQ to Outlook), OneNoteProvider (LINQ to OneNote) en ExcelProvider (LINQ to Excel). De OutlookProvider is een wrapper klasse die IEnumerable collections aanbiedt op data van de COM interface van Outlook (afspraken, contacten, mails, taken, ...). De OneNoteProvider klasse biedt collections van notebooks, sections en pages aan door de XML hierarchy van OneNote te manipuleren. En de ExcelProvider laadt een Excel werkblad in en geeft dan collections van kolom definities en rijen terug. Alle collections zijn IEnumerable dus je kan ze queryen met LINQ.
Entity Framework uitbreidingen
Versie 1.0
januari 2009
C#
.NET 3.5
open source
nuget
github
De ScipBe.Common.EntityFramework namespace bevat een reeks extension methods die de mogelijkheden van de standaard classes van het ADO.NET Entity Framework (ObjectQuery, EntityObject, ObjectStateManager, ...) uitbreiden.
Google Geocoder
Versie 1.1
december 2008
C#
.NET 3.5
open source
De ScipBe.Common.Geocoding namespace bevat de GoogleGeoCoder klasse. Deze klasse gebruikt de Google Maps Geocoding HTTP REST service om geografische data zoals de breedtegraad en lengtegraad van een opgegeven adres op te zoeken.
FontComboBox
Versie 1.1
april 2007
C#
.NET 2.0
open source
Deze bibliotheek bevat een 3-tal .NET 2.0 componenten voor het beheren en tonen van lettertypes. Met de FontCombobox kan je een uitgebreide keuzelijst met de beschikbare Windows lettertypes en eventueel de laatst gebruikte lettertypes en de lettertypes van het voorgedefinieerde thema tonen. De FontManager kan gebruikt worden om al deze lettertypes te beheren.
FileDrop
Versie 1.1
december 2006
C#
.NET 2.0
open source
Dit component maakt het gemakkelijk om het verslepen en loslaten (drag & drop) van bestanden vanuit de Windows Verkenner naar je .NET applicatie te implementeren. Koppel een control of form aan dit FileDrop component en vul eventueel een lijst van toegelaten extensies in.
TscExcelExport
Versie 4.43
December 2023
Delphi
VCL
Het TscExcelExport component is een zeer uitgebreid, krachtig maar eenvoudig te gebruiken component om alle records van een dataset vanuit Embarcadero Delphi te exporteren naar Microsoft Excel. Bovendien zijn er vele mogelijkheden voorzien voor het wijzigen van de layout, het gebruik van conditionele formatering, het toevoegen van totalen, het maken van groepen, het aanzetten van filters, ... Het component werkt in Delphi 5, 6, 7, 2006, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo, 10.3 Rio, 10.4 Sydney, 11 Alexandria en 12 Athens en het ondersteunt alle Excel versies van 97 tot 2019.
TscFontCombobox
Versie 1.1
december 2004
Delphi
VCL
open source
Dit Delphi component toont een uitgebreide keuzelijst met de beschikbare Windows lettertypes. Er zijn veel mogelijkheden voor voorbeeldweergave, tonen reeds gebruikte lettertypes, aanduiding verschillende soorten (truetype, printer, symbolen), ... voorzien. Dit component biedt alle mogelijkheden van de Microsoft en Corel keuzelijst voor lettertypes.
TscDataList
Versie 1.1
november 2002
Delphi
VCL
open source
Delphi collection component voor het bewaren van data (in design time) zoals SQL statements of waardes (Names en Values property van TStrings). De Find methodes kunnen gebruik worden om items snel te zoeken.
TscFileDrop
Versie 1.1
maart 2008
Delphi
VCL
open source
Door dit Delphi componentje op je form te zetten, kan je zeer eenvoudig opvangen wanneer er bestanden vanuit de Windows verkenner op je form losgelaten (gedropt) worden. Je kan ook specifiëren welke bestands extenties toegelaten zijn.
TscSystemInfo
Versie 1.6
december 2007
Delphi
VCL
open source
Met dit component kan je op een eenvoudige wijzige de belangrijkste systeem informatie opvragen zoals de Windows versie, de gebruikersnaam, de PC-naam, de snelheid van de CPU, het beschikbare geheugen, Delphi en Office versie, ...
TscScrollingText
Versie 1.2
januari 2002
Delphi
VCL
open source
Dit component toont bewegende tekst van onder naar boven of van boven naar onder zoals bij een lichtkrant. Terwijl de tekst aan het bewegen is, kunnen nieuwe tekstlijnen toegevoegd worden. Dit component is afgeleid van een TGraphicControl.
TscLinkLabel
Versie 1.1
december 1999
Delphi
VCL
open source
Een label dat kan oplichten wanneer je er met de muis over beweegt en waaraan je een link naar een bestand, email-adres of webpagina kan koppelen.