Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

TscFileDrop

Versie 1.1
maart 2008
Delphi
VCL
open source

Door dit Delphi componentje op je form te zetten, kan je zeer eenvoudig opvangen wanneer er bestanden vanuit de Windows verkenner op je form losgelaten (gedropt) worden. Je kan ook specifiëren welke bestands extenties toegelaten zijn.

Vele Windows applicaties laten het toe om bestanden vanuit de Windows Verkenner naar een programma te slepen. Dit kan je echter niet met de standaard events zoals OnDrag en OnDrop implementeren. Je dient hiervoor Windows messages (WM_DROPFILES) op te vangen en enkele Windows API functies zoals DragQueryFile en DragFinish te gebruiken. Dit TscFileDrop component heeft dit echter allemaal voorzien. Je moet het enkel op een form plaatsen en de event OnDrop uitwerken.

TscFileDrop component (Delphi VCL)

Delphi voorbeeld:

procedure TFormFileDrop.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 scFileDrop1.AllowedFileExtensions.Add('.DFM');
 scFileDrop1.AllowedFileExtensions.Add('PAS');
end;
 
procedure TFormFileDrop.scFileDrop1Drop(Sender: TObject; X, Y: Integer);
begin
 ListBoxDroppedFiles.Items.AddStrings(scFileDrop1.DroppedFiles);
 ListBoxAcceptedFiles.Items.AddStrings(scFileDrop1.AcceptedFiles);
end;

Copyrights en verspreiding

 • Dit component is open source (Mozilla Public License 1.1) en mag vrij verspreid worden.
 • De auteur geeft geen garantie op het foutloos werken van dit component en geeft geen support.
 • Bekijk de source code voor een historiek en meer informatie over properties, methods en events.

Downloaden

TscFileDrop component
 • Inhoud: TscFileDrop component met sources (voor Delphi 5, 6, 7, 2005, 2006 en 2007)
 • Versie: 1.1 (2001-06-01)
 • Grootte: 3.58 Kb
 • Auteur: Stefan Cruysberghs
Nu downloaden