Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

LINQ Outlook, OneNote en Excel

Versie 2.0
juni 2017
C#
.NET 4.6
open source
nuget
github

De ScipBe.Common.Office namespace bevat 3 klasses : ExcelProvider (LINQ to Excel), OutlookProvider (LINQ to Outlook) en OneNoteProvider (LINQ to OneNote). De ExcelProvider laadt een Excel werkblad in en geeft dan collections van kolom definities en rijen terug. Alle collections zijn IEnumerable dus je kan ze queryen met LINQ. De OutlookProvider is een wrapper klasse die IEnumerable collections aanbiedt op data van de COM interface van Outlook (afspraken, contacten, mails, taken, ...). De OneNoteProvider klasse biedt collections van notebooks, sections en pages aan door de XML hierarchy van OneNote te manipuleren.

Lees mijn Engelstalige artikelen waarin ik beschrijf hoe deze 3 klasses geïmplementeerd werden en hoe je ze kan gebruiken. De artikelen bevatten bovendien allerlei LINQ query voorbeelden.

Klasse diagrammen:

 

Copyrights en verspreiding

  • Deze componenten zijn open source (MIT License) en mogen vrij verspreid worden.
  • De auteur geeft geen garantie op het foutloos werken van deze componenten en geeft geen support.
  • Bekijk de source code en het help bestand voor meer informatie over de klasses, interfaces, properties, methods, events, ...

Source code en packages