Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: Vivan de gees

Vivan de gees (Arjaun, tekst: Walter Evenepoel, muziek: Dirk Van Lierde)

Et leiven da vliegt, ’t gou verbouè lèk nen trouèn. ’t Es te kèt ve te vitt’n of trereg te zouèn. Dou es roemmedoem zoeveel skoeënouèd te zien: de véljn, et wouèland en ’t golvende grien. ’t Pajotteland smokt lèk een skoeën malske bees en et strimt ooët de flessen vol skooëmende gees. Lotj ons drinken op mergen, op gister’n en flees, lotj ons drinken op ’t leiven, vivan de gees! (bis) De lambiek leit te rouèpen in Lembeek en Goeëk, in Kapell’n en in Bieërsel, in Anderlecht oeëk. Nou twieë jour op ’t vat en nog twieë jour op fles ejje god’lèken drank, echt een dellekates. Pak radasjkes en kipkap of esp ieëste kees en da spiljde dee mé e lieterke gees! Lotj ons drinken op mergen, op gister’n en flees, lotj ons drinken op ’t leiven, vivan de gees! (bis) Pië Breegel, douèn’ zag et al goed in zèën touèd, è eid ie getieëkerd, geskiljerd mé vlouèt: de doedelzakspelers, de dansers, ’t plezier. Zoe doemmet ie voesj op ons ouège manier. We rollen den berg af mé Mieken of Trees en bloesj’n ons vie mé ne kriek of ne gees! Lotj ons drinken op mergen, op gister’n en flees, lotj ons drinken op ’t leiven, vivan de gees! (bis)