Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: Ongelukkig

Ongelukkig (Fixkes)

k'eb al zo lang niks meer g'hoord zou ze gelukkig zen? 't schijnt da z'iemand anders ee zou ze gelukkig zen? ik weet da't ni schoon is da'k het ni zou meuge zeggen mor ik kan der niks aan doen ik hoop da ze mij wa mist da z'een heel klein bitje ongelukkig is ik zeg ik hoop da ze mij wa mist da z'een heel klein bitje ongelukkig is zou ze nog aan mij denken? zou ze nog kwaad zen? zou ik eur is ni bellen? om te zeggen da'k veranderd zen? ik hoop da'k ni gon vragen maar ik zal 't ni kunnen laten of em beter is in bed ik hoop da ze mij wa mist da z'een heel klein bitje ongelukkig is ik zeg ik hoop da ze mij wa mist da z'een heel heel heel klein bitje ongelukkig is da's z'ongelukkig is da's z'ongelukkig is da's z'ongelukkig is da's z'ongelukkig is