Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: Mijn Vlaanderland

Mijn Vlaanderland (Willem Vermandere)

mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn nondedjus patatteland mijn edel dierbaar Belgenland, mijn afgescheurd stuk Nederland mijn klei- mijn zand- en waterland, mijnbaksteenland, mijn mortelland, mijn vlammend autostradeland, mijn asfaltland, mijn fileland, mijn plalgewalste duineland, mijn afgezaagde bomenland mijn doodgesproeide akkerland, mijn varkenspest- en konijneland mijn beuter- en mijn vleesbergland, mijn afval- en mijn strontbergland, mijn stinkend zwart rivierenland, mijn onvervalst hormonenland, mijn vlaanderland mijn vaderland, mijn vlaanderland, mïjn scrupuleuze kwezelland, mijn beevaart- en processieland, mijn Lourdes- en Oostakkerland, mijn pasters- en mijn kostersland, mijn wierook en wijwaterland mijn middeleeuws kalholiekenland, mijn Koekelbergse koningsland mijn leeggelopen kloosterland, mijn instortende kerkenland mijn trouwluslige priesterland, mijn duvel- en mijn trappistenland mijn heidens land, mïjn heilig land, mijn vloekers- en mijn stoefersland, mijn zeverland, mijn dronkaarsland, mijn kust ne keer mijn kloteland, mijn vlaanderland mijn vaderland, mijn vlaanderland, mijn biefstuk- en mijn frietenland, mijn rijstpapland, mijn pensenland, mijn vetgemeste stierenland mijn velokoers- en kermisland, mijn kaartersland, mijn toebakland mijn luizaarsland, mijn luiaarsland, mijn Tijl mijn Lamme Goedzakland, mijn waanzinnige oorlogsland, mijn eindloos droevig kerkhofland, mijn ideaal passageland, mijn doorstroomland, mijn bastaardland mijn onverteerd repressieland, mijn nog altijd smeulend naziland, mijn Demer- Dender- en Dijleland, mijn Leieland, mijn Scheldeland, mijn vlaanderland