Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: La belle Rosselle

La belle Rosselle (Willem Vermandere)

Diep in Frankrijk, in Chaumont-le-bois Weunt Godelieve Rosselle, écoutez-moi In ne stal en een oeroud huis van steen La belle is al tachtig maar nog goed te been Cinquante lapins, een geite en een hond Z' is kromgegroeid van 't scharten in de grond Z' is taai lijk een wisse, croyez-moi La belle Rosselle de Chaumont-le-bois Mijne vent is dood, il y a vingt ans Le pauvre a suffert terriblement En ik hèn een pensioentje van deux fois rien Maar ik kweeke lapins voor de parisien 'k Hè canards en een koe en zo kom ik rond En 'k labeure een beetje mijne grond Labeuren dat doe ze, croyez-moi La belle Rosselle de Chaumont-le-bois We gerochten alhier achter quatorze-dixhuit Juste getrouwd, que le temps passe vite Al ons land was kapot en Ieper lag plat Alleman was pauvre en zat op zijn gat Maar 't gaa nu veel beter daar in den Belgique Volgens da kik da hoor, is 't daar ja zo chique Z' is helder van geest, oh croyez-moi La belle Rosselle de Chaumont-le-bois Mijn kinders, ze komen nu alhier en bagnole En ze zeggen maman, maman tu es folle Le parisien veut acheter ta maison En ik naar 't gesticht, moi en prison Ils veulent que je quitte mon palais Maar tot da 'k krevere je ne quitte jamais Z' hèt haar op heur tanden, croyez-moi La belle Rosselle de Chaumont-le-bois Jesus mon dieu, sauvegardez la En lelijke duvels, ne touchez pas A la Godelieve, nog zo goed te been Heur lapins, heur canards en heur huis van steen En we drinken een glas à ta santé En we zingen dit liedje à ta beauté Want 't is een schoon wuvetje, croyez-moi La belle Rosselle de Chaumont-le-bois Want 't is een schoon wuvetje, croyez-moi La belle Rosselle de Chaumont-le-bois