Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: In de fik

In de fik (Flip Kowlier)

in den hof doa zitte kik wan min us stoat in de fik en ik è de grotste moeite voe de dieng te zeggen hjil de zoale kikt nor ik ik ik peise an de check ja et is gewoagd voe da te zeggn oit nu droit of oit nu kjirt 't ist uiteindelijk wel wirt moa he moet er u bie nere leggen ip de zulle ip min gat kgeven toe een bitje zat ki nog hjil de gote of te leggen flip kowlier is an de drank zo'an in ‘t gentse toch goddank nog ne kjir een twa te roddeln in 'k et uorn zeggen van n deen jit met eigen uogen gezien 't is toch vrjit dawwe te roddelen in in de kerke of ip café idderjin doe hildig mee zonder ingelik van een twa te weten o zet zie zegt zalt wel zin anders zoekme tot dam vin win der oes nie voe nieten in vaste gebeten flip kowlier is an de drugs zinnen dealer in ne rus ben nie geweune van te roddelen wi 'k zegge niet moa vroagdjet mie doet ie nog ander smirlaprie 't is toch vrjid da we te roddelen in 't is toch vrjid da we te roddelen in 't is toch vrjid da we te roddelen in 't is toch vrjid da we te roddelen in na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na oit nu droit of oit nu kjirt oi nu vecht of u verwirt zon toch oltit over ’t zelste zoagen weljoas! flip kowlier is an den drank zo'an int gentse toch goddank nog ne kjir een twa te roddeln in 'k et uorn zeggen van n deen jit me zin eigen uogn gezien tis toch vrjit dawwe te roddeln in