Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: Het heerke van Maldegem

Het heerke van Maldegem (Trad. / tekst bew. P. Libbrecht / Kadril)

Er reed een man uit Maldeghem Om 't groot wild te gaan jagen Hij reed er buiten Brugge Waar de drie linden staan Hij vond er niets te jagen Dan een herder met een hoorn Hij kwam wat dichterbij En hij sprak hem aan Vertel eens beste vriend Nu wil ik toch wat vragen Mag ik van u vernemen Wat hangt daar aan uw zij Waar vondt ge deze hoorn Wil daar nu eens op blazen Toen ik hem voor 't laatst zag Toen was ie nog van mij Meneerke uit Maldeghem Dat zijn toch niet uw zaken Wat baat udeze hoorn Daar hebt gij toch niets aan Als ik voor u zou blazen Op deze mooie hoorn Dan kwamen dertig schapen Rond u op deze baan De man wou 't zo niet laten En deed de herder blazen Hij blies dus op zijn hoorn En 't schalde in het rond Wel zesendertig rovers Zijn toen uit 't bos gesprongen Ge wou mijn kudde zien Hou verder maar je mond 't Gelag zult gij betalen Dus zijt ge welgekomen Wij hebben dorst gekregen En drinken gaarne wijn Zweert dat gij nooit zult zeggen Dat gij in deze bossen Met rovers hebt gedronken Wat mag het voor u zijn Zij zongen en zij feestten Verbrasten heel wat centen Ze dronken om ter meest Met vrouwen op hun schoot De heer reep 'k zal betalen Ik zal van u niet spreken Maar vrienden, uw gezelschap Is mij toch wat te groot Ge kunt terug naar huis Naar Maldeghem toe rijden Ze lieten hem toen vrij Hij reed naar Brugge stad Hij heeft het stil gezwegen Maar in het zand geschreven Gij hield daarmee z'n woord De rovers zijn gevat