Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: De schepping

De schepping (Willem Vermandere)

als god den heere de wereld schiep en vader adam tot leven riep hèt ie in zeven dagen zogezeid heel de melkweg geplaveid met water en eerde geboetseerd d'onmeuglijkste wezens gecreëerd nen mammoet in nen handomdraai en een bende mussen in ééne zwaai een zwaan en een giraffe langgenekt en de serpenten eindloos uitgerekt 't peerd en de koe dat was nog wel maar och god dienen puit in zijn bloot vel den haring in't zout en de kabeljauw pieren en mieren, de kraai en de pauw ezels en kwezels en nen maraboe 't zwijn en den aap en de kaketoe ie shciep, ie schiep, ie schiep ondeurdacht zonder b esef van wat ie had voortgebracht 'n beer en de wolf in ééne wip 'n os en den ezel met nen vingerknip ie schiep berg en dal en 't zand en 't strand 'n eik en den olm met nen tik van zijn hand de klaver en d'haver en nen druivetros patatten en tomaten en 't gras en 't mos ie schiep ook de lind' en den eglantier ie schiep op den deur voor zijn eigen plezier krokodillen en padden en de leguaan plankton en de kwallen in den oceaan 't krioeld' in 't water en 't kroop over 't land zonder orde of tucht zonder enigverband met duizenden waren ze van iedere soort deur een fijn systeem plantte elk zich voort maar 't kroop toch eind'lijk in god zijnen bol scheppen is niets maar den boel slaat op hol ie gaf scherpe klauwen aan tijger en kat en schiep de microben in den bek van de rat de leeuw kreeg het lam, de snoek den bliek 't wierd al opgevreten kreupel of ziek den haas altijd wakker en 't hert op de vlucht en altijd die kreten van angst in de lucht en dan komt de mens, verstandig en sterk 't pronkstuk van god, de kroon op't werk ie berijdt het peerd en temt den hond stapelt stenen, boort in de grond ie wriemelt en wroetelt, ie lapt en tapt maakt ploegen en messen, ie kerft en ie kapt ie delft het goud en slijpt diamant en bouwt kathedralen met meesterhand maar ie wrokt en grolt en is onvoldaan durft zelfs zijn broer dood te slaan omdat zijn vreemd accent hem grieft en 't kleur van zijn vel hem nie belieft ach god 't is simplistisch voorgesteld 'k hè van ons raketten nog niets verteld we zijn al lang g'evolueerd god, ziet dat g'u verder goed amuseert ...