Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Kleinkunst: Allemoal vur os

Allemoal vur os (Daniel Lanois / Jack Poels / Rowwen Heze)

'T is er allemoal vur os elke daag wir opnij elke boem in elk bos 't is vur os 't is vur os elke bij die danst op de hei elke muk in elke wei elke wolk die drieft op 't land elke golf die brukt op 't strand elke daag elke nacht 't is d'r allemoal vur os 't is er allemoal vur os zo gewoen zo dichtbeej elke boem in elk bos is vur ow is vur meej alles wat zwemt deep in de maas elk stuk grond 'n stomme speer graas elke drup di velt op 't grind elke mieuw die vecht met de wind elke daag elke nacht 't is d'r allemoal vur os 't is er allemoal vur os elke daag wir opnij elke boem in elk bos is vur ow is vur meej d'r is al zoveul oaver gezagd d'r is al zolang op zoveul gewacht alles wat vult en alles wat grujt elke zucht en elk geluid 't giet langzaam vurbeej an ow en an meej 't is er allemoal vur os