News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: ‘k Zoe zu gere wille leve (

‘k Zoe zu gere wille leve (Walter De Buck)

k Zoe zu gere wille leve in ne wereld zoender oat, Zoender macht en zoender streve, woar dat al vanzelves goat. ‘k Zoe zu gere wille leve in ne wereld zoender pijne, Woar dat iedereen al kan geve en dat giestig es te zijn. ‘k Zoe zu gere wille leve in ne wereld zoender geld, Dadde niet van schrik moet beve veur nen orlog en geweld. ‘k Zoe zu gere wille leve in ne wereld zoender doel, Woar gerekend wordt mee schreefkes, geen bankiers en gene boel. ‘k Zoe zu gere wille leve in ne wereld zoender werk, Woar da ‘d alles goat al spelend, dadde ‘t werken nie-en merkt. ‘k Zoe zu gere wille leve in ne wereld zoender schrik, Hoe da ‘t zoe zijn ‘t es om ’t even, zeker beter da wete kik. ‘k Zoe zu gere g’lijk de buume stoan mee wurtels in de groend, En mijn take noar omuuge en geen word in mijne moend. ‘k Zoe zu gere keune vliege, g’lijk ne veugel in de lucht, Zachtjes op de wolke wiege, geen laweit, zelfs gene zucht. ‘k Zoe zu gere, ‘k zoe zu gere, ‘k zoe van alles wille doen, Schuune luchtkastele bèwe en toens sloape tot de noen. ‘k zoe zu vele wille geve veur ne wereld mee veel groen, Woar nog veugels keune leve en mijn liedjes nie van doen.