News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: Ze weten niet wat ze doen

Ze weten niet wat ze doen (Jules de Corte)

Ze proberen uit alle macht Om hun kinderen op te voeden En ze letterlijk dag en nacht Voor zelfstandigheid te behoeden Ze vertrappen de teerste dingen Met hun voeten van goed fatsoen Elke vogel die durft te zingen En ze weten niet wat ze doen Ze benutten de mooiste tijd Door elkander bedroefd te maken En elkander in haat en nijd Van minuut tot minuut te kraken Al hun bloemen zijn doodgeslagen Al hun bomen staan zonder groen Zo vergallen ze al hun dagen En ze weten niet wat ze doen Kijk - ze draaien aan 't grote wiel En ze sluiten zich op in zaken Ze verpatsen hun hart en ziel Want ze moeten carriere maken Ze zijn bezig zich uit te knijpen Tot de dood komt met zijn harpoen En ze zullen het nooit begrijpen Want ze weten niet wat ze doen We vervuilen de oceaan We vergiftigen heel de aarde Want de welvaart staat bovenaan En alleen het bezit heeft waarde Zou de mensheid zijn afgeschreven Driemaal duizend en meer miljoen Of zou iemand ons toch vergeven Want we weten niet wat we doen