News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: Wimologie 2

Wimologie 2 (Wim De Craene)

God schiep de mens naar z’n beeld En de gelijkenis was treffend, naar men zegt Toch waren mensen rijk, andere arm Dus God is schizofreen, maar niet zo slecht De waspoedergoden van het volk Proberen alles om de opstand te vermijden Maria ligt lang reeds in de goot En Eddy gaat de Tour de France rijden De kerels trekken huilend naar het front Alleen zieleheil kan hun verder nog genezen De zwartrok zwaait vol ijver met het kruis Het heeft z’n deugdelijkheid al meer dan eens bewezen Vader slaat een sjaal omheen zijn nek En staat als gek van de tribune af te tieren Hij toetert wild, hij zwaait de kleuren van zijn ploeg Het houdt hem jong, het moet zijn zondagmiddag sieren Het is hopeloos, de priester kijkt ontsteld Hij predikt lang niet meer als vroeger op de kansel Ze zijn niet meer op ’t goddelijk woord gesteld En hij kijkt droevig naar de werkman met zijn ransel De koning zal morgen zelfmoord plegen Het volk heeft een verzoekschrift ingediend ’t Is beter zo te sterven dan vermoord Het is geen schande, hij heeft het toch verdiend De vrienden zijn nog altijd als voorheen Je kent hun naam, hun voornaam en hun wijf Onbetrouwbaar zijn ze, vals en onoprecht Ze zijn geen uitkomst, geen thuis en geen verblijf Dit is het eindpunt, ‘k heb me opgeleefd Het fortuin liet me deftig in de steek Ik doe de groeten, de groeten aan het lot Het is volmaakt, maar onbegrijpelijk voor een leek…