News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: Runeke's litanie

Runeke's litanie (Willem Vermandere)

Rune is de name uit het scandinavisch gebied.. Rune daor ontloken...Rune ons doar ook verliet.. Runeke ons manneke ons roste-kopke rood... Runeke in m'n armen Rune op mijnen schoot... Runeke amper ontloken...runeke zo bleek... Runeke op wankele beentjes ..Runneke zo bleek... Runeke bij de dokters...Runeke echt nie goe Runeke vol scherpe naaldekes...ah dokters wee gegroet.. Runeke kon nie meer leven..Runeke in nood... Runeke ons engeltje..Runeke is dood... Runeke onze tranen..Runeke ons verdriet... Rune kropt in mijn keele...voor Runeke dit nieuw lied... Runeke lachend ventje..Runeke deugeniet... Runeke zotte mutse... Runeke suskewiet Runeke in mijn kamer...Runeke aan de horizont.. Runeke aan het venster..rune de wereld rond... Runeke langs de wegen rune met ons op reis... Rune in hagel en regen..rune in sneeuw en ijs.. Rune int klaare water ..Runeke van kristal Rune in de blauwe meren..Rune in de waterval Rune in de bergen... Rune in het dal... Runeke in de polders ...Runeke overal Runeke taal en teken..Runeke plechtig woord Rune veilige haven..Runeke toevluchtsoord... Runeke onze jungsten...Runeke ons genot Runeke nu zo zalig..Runeke een beetje God... Runeke zo zuver..Runeke ons heilig vuur Runeke zo breekbaar..Runeke zo puur Rune in de donkere dagen..Rune in de noorderwind... Runeke als we twijfelen..Runeke ons kerstekind... Runeke in de spiegel..Rune mijn evenbeeld... Rune gekapt in marmer...Rune gepenseeld Rune en ooit wat anders..Rune op één akkoord gelijk het kabelend water ..Runeke altijd voort... Runeke in de fjorden... Runeke op het strand... Runeke op de rotsen ...Runeke in het zand Runeke in de sterren..Runneke aant firmament Runeke in moeder erde...Runeke ons fundament... Rune de enigste zwaluw..Rune zo hemelhoog Rune daar glimlacht..Rune de regenboog.... Runeke geprezen..Rune naar wijd en zijd Runeke gezegend..Runeke gebenedijd.. Rune in mijn dromen ... Rune in mijn gedacht... Rune in mijn herte..Rune dag en nacht Runeke zo kleine..Runeke al zo wijs Runeke in den hemel ...Runeke in't paradijs Runeke kerubijntje..Runeke pluimgewicht.. Runeke serafijntje...Runeke zo licht Rune is de name..Rune is de klank.... Rune Rune Rune.... Rune duizend keer dank.... Rune is de name..Rune is de klank.... Rune Rune Rune.... Rune duizend keer dank..