News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: Jezus redt

Jezus redt (Robert Long)

Toen ’t christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was, en heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was, werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers door de Kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd. Dat hield men eeuwenlang in stand vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen als zij één misstap deden afgehouwen. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks of je te buiten ging aan seks je stond al snel bekend als heks... Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet Jezus redt, Jezus redt enkel... door’t gebed! Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo’n vrome kloot die steeds dezelfde ouwe kool komt stoven, en roept vanuit zijn draagstoel: "Blijft geloven!" Die zegenend naar mensen zwaait voor ieder lijk zijn hoofd omdraait elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboortenstop maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist hij die door zijn orgaan slechts pist heeft steeds voor duizenden beslist... (Refrein) Maar kijk, men is veranderd want rooms-katholiek en protestant begonnen toch hun greep wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn sas want wat ontdekte men alras toen men nog eens de Bijbel las? Dat Jezus ook een hippie was. De wereld kraakt aan alle kant en grote delen staan in brand je zou dus zeggen: "Helpt het onheil weren. Gehuichel moeten wij de rug toekeren." Maar niets daarvan, vergeet het maar, ’t is Boedda hier, Jehova daar, men draaft getuigens door elkaar en heeft de oplossing al klaar... (refrein) Het is maar al te waar, helaas, de paus, de kerstman, Sinterklaas, ze zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas Jezus redt, Jezus redt, alle mensen uit de dood, Jezus, red Jezus, red Jezus uit de goot!