News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: Eigen god eerst

Eigen god eerst (Willem Vermandere)

Wie schiep de moslims en wie schiep de joden en 't Talibanvolk van Afghanistan wie schiep de heimatloze zigeuners en de katoenplukkers van Oezbekistan Schiep Jahweh misschien ook de pygmeen en bedacht ie voor d'eskimo's dat ijskoud lot en die dorre woestijnen voor de magere berbers of was dat Allah, was dat Jehovah, of God Wie schiep de hindoe's en hun heilige koeien en 't arm volk dat daar op strate creveert Heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de pasja daar rustig regeert Wie verzon toch al die verstikkende fabels an al die uitverkoren flauwekul En dat ultiem paradijs voor de zelfmoordkrijgers, den blik naar achter en 't verstand op nul God schiep destijds in amper zes dagen de wereld en het eindeloos firmament Maar de zevenden dag viel ie in slape, aldus dat na 't vertellement We weten zo weinig van zoveel geheimen, van kleuren en rassen en 't waarom van 't heelal En zo bedacht de mens zelve zijneschepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal Die God van 't eigen volk in nen gruwel, die "gott mit uns" die tut mir so leit 'k geloof niet in een God tot de tanden bewapend, in "dieu le veut" en in "god on my side" zwijg mij val al die wrokkige goden, 't zij Jahweh 't zij Allah, de die zijn al dood vertel ons liever van vriendschap en vrede en 't eerlijk delen van 't dagelijks brood