News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: De verlopen student

De verlopen student (Wannes Van De Velde)

'k Heb zoveel jaren student geweest En nou zen ik soldaatje Voor gienen duvel of hel bevreesd Nog voor gien vrouwepraatje Want al die studies ston mij ni aan Ik heb ze gaan verlaten Ik heb de wijsheid laten staan En 'k zen bij de soldaten Met me geweer en m'n bajonet Trek ik naar de parade Me menen hoed proper opgezet Doen ik m'n saluade Van linksom rechtsom ik marcheren En da wel honderd keren Is er nog iet da me mankeert Ik zal 't wel beter leren Der woont e juffrouwke in de straat Zeer wel naar mijn behagen Ik heb ze vriendelijk begroet En 'k zen aan heur gaan vragen Of dat ik mocht uit liefde zoet Kussen heur roze wangen 'Och ja' sprak zij, 'soldaat voldoet' Naar aa is mijn verlangen De troemmel roefelt in ons kwartier Adieu, schoon lief, we scheiden Al is het ni voor mijn plezier Ik mag ni langer blijven Ik moet nog gaan naar den doktoor Om mij te doen soigneren Want 'k heb vanbinnen een grote pijn Die mij komt ambeteren En den doktoor heit aan mij gezee Den drank die zal u doden En ook de kussen al van dees meid Heit em aan mij verboden 'k Moest de jenevel laten staan En ook de vrouwe derven Ik zei 'doktoor, vive l'amour' Veul liever zoun ik sterven