News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Kleinkunst: Change dat 't regent

Change dat 't regent (Willem Vermandere)

chance dat 't regent, de koeien hèn dorst en de vissen kunnen ook nie zonder 't is buiten dat 't regent mens slaap gerust de regen is een endelijk wonder 't onnozelste beestje of klein sprietje gras en de kruiden te veel om te noemen wat ware nen puit zonder waterplas en de rozen en al d'andere bloemen wat waren de zeeën zelfs op den deur nie veel meer dan wat zoute woestijnen ne wereld ontdaan van geur en kleur verdroogd alle bronnen en fonteinen chance dat 't regent zo begoste mijn lied en de zanger moe je nu nie verjagen de regen is heilig vergeet dat niet zware wolken moe je nooit nie beklagen ik ben nie benauwd voor nen waterplas ik ben verliefd op de striemende regen ik wentel mie rond in 't natte gras en ik loop langs de kletsnatte wegen kijk naar die boze blikken achter het raam van al die loerende mensen je mag toch nooit in 's hemelsnaam de vruchtbare regen verwensen de wereld is toch maar nen gloeienden bol met een dunne beweunbare pelle giet de putten en de beken maar vol de druppeltjes gaan we nie tellen chance dat 't regent moeder eerde hèt dorst en heur kinders kunnen ook nie zonder met een dak boven mijn hoofd slaap ik gerust en 'k beseffe dat endelijk wonder