Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Windows 95 - Installeren/de-installeren

 • Als je vanuit DOS Windows ’95 wil installeren kan je bij de SETUP nog enkele parameters meegeven :
/C SmartDrive-schijfcache niet laden
/id De schijfruimtecontrole overslaan
/is ScanDisk niet uitvoeren
/iq De controle op kruiskoppelingen overslaan
/T:dir De tijdelijke directory waarnaar de setupbestanden gekopieerd worden.
Als de directory niet bestaat, wordt deze gemaakt.
Opgelet : de bestanden in deze directory worden verwijderd
/iL Het Logitech-muisstuurprogramma laden in plaats van
het Microsoft-muisstuurprogramma
 • Windows ‘95 geeft bij het installeren soms fouten als er in de BIOS een Anti-Virus-Controle of een Boot-Sector-Protectie aanstaat. Afzetten is dus de boodschap.

 

 • Een foutmelding tijdens de Setup van Windows 95 met ‘Error Code SU-0013’, betekent dat je geen FAT DOS-partitie hebt. Deze is echter wel nodig om Windows 95 te installeren. Een HPFS, NTFS of OFS partitie is niet toegestaan. Je kan terug een FAT-partitie aanmaken door je harddisk te formateren met een systeemdiskette van DOS.

 

 • Als het volgende bericht op je computer wordt weergegeven : "Systeemdetectie, Deze computer gebruikt een BIOS en een schijfcombinatie die kunnen, leiden tot gegevensverlies als u Windows 95 uitvoert. Werk de BIOS bij voordat u Windows 95 installeert. Neem contact op met de computerfabrikant voor meer informatie.", kan je desondanks Windows 95 installeren door de volgende procedure te volgen.
  • Kopieer de inhoud van de CD-ROM van Windows 95 (of diskette 1) naar je harddisk.
  • Typ het volgende bij de MS-DOS-prompt : extract precopy2.cab msdet.inf
  • Typ het volgende bij de MS-DOS-prompt : edit msdet.inf
  • Klik op Zoeken in het menu Zoeken.
  • Typ het volgende in het vak Zoeken naar : [BadDSBios] en klik op OK.
  • Voeg een puntkomma in vóór beide regels die volgen op het kopje [BadDSBios].
  • Sla de wijzigingen op en start Setup opnieuw.
 •  

 • Als Windows 95 het type van je monitor niet herkent, selecteer dan in plaats daarvan een van de standaardbeeldschermtypen (VGA of SVGA).

 

 • Als je na de installatie van Windows ’95 opnieuwe DOS 6.x wil installeren dan kan je dit nog doen door de oude dos-bestanden (op diskette) AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, IO.SYS, MSDOS.SYS en COMMAND.COM de extentie DOS te geven en deze naar je harddisk te kopïeren. De bestanden IO.DOS en MSDOS.DOS moet je terug de oorspronkelijke attributen toekennen (Hidden, System, Read-Only). Als je nu in de MSDOS.SYS van Windows ’95 de multiboot aanzet, kan je de volgende keer met F8, F7 opstarten met de vorige dos-versie. Het is wel gemakkelijker om voor de installatie van Windows ’95 je oude DOS te installeren.

 

 • Bij de installatiebestanden van Windows zal je het programma EXTRACT vinden. Met dit programma kan je een bestand ‘extracten’ (=uitpakken) uit een CAB-bestand. Je kan het programma vergelijken met de EXPAND die bij Windows 3.x zat. Bij Windows ‘95 worden de installatie-bestanden meestal gegroepeerd (en gecomprimeerd) in een CAB-bestand. Met EXTRACT.EXE kan je de bestanden uit zo’n CAB-bestand uitpakken of bekijken (/D). Dit kan gemakkelijk zijn als er bv. een bestandje van je programma beschadigd of gewist is.
EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] cabinet [filename ...] 
EXTRACT [/Y] source [newname] 
EXTRACT [/Y] /C source destination 
cabinet - Cabinet file (contains two or more files). 
filename - Name of the file to extract from the cabinet.
Wild cards and multiple filenames (separated by blanks) may be used. 
source - Compressed file (a cabinet with only one file).
newname - New filename to give the extracted file.If not supplied, the original name is used.
/A Process ALL cabinets. Follows cabinet chain starting in first cabinet mentioned. 
/C Copy source file to destination (to copy from DMF disks) 
/D Display cabinet directory (use with filename to avoid extract). 
/E Extract (use instead of *.* to extract all files). 
/L dir Location to place extracted files (default is current directory). 
/Y Do not prompt before overwriting an existing file.
 • Bij Powertoys, een verzameling van hulpprogrammetjes geschreven door de makers van Windows ‘95 , vind je een programmetje CabView dat er voor zorgt dat je door dubbel te klikken op een CAB-bestand de inhoud ervan kan bekijken. Onder DOS moet je natuurlijk nog het programma EXTRACT gebruiken.

 

 • Als je Windows ’95 wil uninstalleren, kan je best een Windows ‘95-opstartschijf gebruiken. Dit schijfje kan je aanmaken bij de installatie van Windows ’95 ofwel moet je in het configuratiescherm op het pictogram Software klikken en dan naar de tab Opstartdiskette gaan. Op deze opstartdiskettes staat een uninstall-programma, waarmee je Windows ’95 netjes kan verwijderden.

 

 • Je kan Windows ’95 ook verwijderen door met een oude opstartschijf van DOS 6.x of ouder het commando SYS A: C: uit te voeren waardoor de systeembestanden van de oude DOS op je harddisk worden gezet. Nu moet je de Windows ’95 directory nog verwijderen.

 

 • Bij interne modems heeft Windows 95 wel eens problemen met de herkenning ervan als de modem op COM4 is aangesloten. Windows 95 kijkt namelijk niet verder dan COM2. Geen modem vinden, geen modem installeren. De oplossing bestaat erin om COM2 te laten verdwijnen. Door in het configuratiescherm COM2 helemaal uit te schakelen en de modem vervolgens toch op COM2 te zetten kan het probleem soms worden opgelost.