Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Windows 95 - Register

Wat is het Windows register (registry)

In Windows 3.x werden alle instellingen bewaard in WIN.INI, SYSTEM.INI of andere INI’s.Vanaf Windows 95 worden bijna alle systeeminstellingen bewaard in het Windows register, de Registry. Je kan de Registry openen met het programma REGEDIT.EXE dat je kan vinden in de Windows map. De Registry is een register in de vorm van een boomstructuur waarin sleutels met een bepaalde waarde bewaard worden. De voordelen van de Registry zijn dat elke gebruiker zijn eigen instellingen kan bewaren in z’n eigen registry en dat alle programma’s hun instellingen in hetzelfde bestand kunnen vinden en opslaan.

De meest interessante onderverdelingen in de registry zijn :

 • HKEY_CLASSES_ROOT : instellingen van de bestandsextenties in de shell
 • HKEY_CURRENT_USER : alle instellingen van de huidige gebruiker omtrent de geïnstalleerde programma's en de windows onderdelen
 • HKEY_LOCAL_MACHINE : all machinespecifieke gegevens over hardware en aansturingssoftware

In Windows 95/98 worden de gegevens van de Registry bewaard onder de Windows directory in de bestanden
USER.DAT en SYSTEM.DAT. Wanneer er een fout optreedt bij het laden van de Registry worden de backup-bestanden USER.DA0 en SYSTEM.DA0 gebruikt. Wanneer je met meerdere gebruikers werkt, wordt er USER.DAT bestand per gebruiker bewaard in de Profiles map. In Windows 2000 noemt het gebruikers bestand NTUSER.DAT en dit staat in de gebruikersmappen onder C:\Documents and Settings\

Het grootste deel van instellingen kan je veranderen via het configuratiescherm, maar toch zitten er in de Registry nog een reeks sleutels die je zonder hulpprogramma’s niet kan aanpassen. Enkele van programma’s zijn het Microsoft Plus!-pakket, Tweak UI, WinHacker en Microangelo. Deze drie laatste programma’s zijn shareware. Toch kan je via REGEDIT manueel de extra opties aanpassen. Hieronder staan er enkele beschreven

Allerlei instellingen

 • Als je meer extenties wil verbinden met één programma, maak dan onder KEY_CLASSES_ROOT nieuwe sleutels aan met de gewenste extentie (zet ook een punt voor de extentie). De waarde van de sleutel laat je verwijzen naar een andere sleutel die informatie bevat over het programma. Deze sleutels staan onder de sleutels van de extenties. Het is bv. zeer gemakkelijk om allerlei tekstbestanden (TXT, DIZ, ASC, NFO, ...) te verbinden met de kladblok, die de als programma-sleutel ‘txtfile’ heeft.

 

 • Enkele speciale extenties zijn ‘*’ voor alle bestanden, ‘Drive’ voor stations en ‘Folder’ voor directories.

 

 • Bij de Start-knop duurt het een tijdje vooraleer de submenu’s geopend worden. Indien je dit wil versnellen moet je onder HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop een nieuwe sleutel aanmaken met de naam ‘MenuShowDelay’ en deze sleutel geef je dan een bepaalde waarde (bv minder dan 10). Deze waarde wordt uitgedrukt in milliseconden.

 

 • Onder dezelfde sleutel kan je ook een nieuwe sleutel ‘MenuDropAlignment’ toevoegen. Als deze de waarde 1 krijgt zal de tekst van drop-down menu’s rechts uitgelijnd worden.

 

 • Als je je eigen bestanden wil bewaren onder een bepaalde directory en niet de door Microsoft opgedrongen ‘Mijn documenten’ dan hoef je enkel de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE/ SOFTWARE/ Microstof/Windows/CurrentVersion/explorer/Desktop/User Shell Folders/Personal aan te passen.

 

 • Vele programma’s installeren een onderdeel dat automatisch ingeladen wordt als Windows ’95 opgestart wordt (virusscanners, uninstall-programma's, netwerk- en video-kaart-utilities, ...) Bij Windows ’95 staan deze onderdelen onder de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run. Het is zeker de moeite waard om deze sleutels eens na te kijken en eventueel overbodige programma’s te verwijderen zodat je systeem weer wat sneller opstart.

 

 • Als je de pictogrammen van bitmap-bestanden wil veranden in een klein plaatje van het bitmap-bestand zelf, ga dan in de Registry naar KEY_CLASSES_ROOT en zoek naar ‘Paint.Picture’ Vervolgens klik je op DefaultIcon. In deze sleutel staat een vewijzing naar het icoontje dat als pictogram moet gebruikt worden. Door deze sleutel te hernoemen in %1 wordt pictogram een verkleining van het bestand zelf.

 

 • Onder de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microstof/Windows/CurrentVersion/ explorer/Desktop/Tips staan de teksten die gebruikt worden bij het weergeven van de ‘Tip van de dag’. En natuurlijk kan je deze aanpassen door waardes van de Tekenreekswaarden aan te passen.

 

 • Om deze ‘Tips van de dag’ af te zetten moet je onder HKEY_CURRENT_USER/Software/ Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Tips de Binaire Waarde ‘Show’ op 00 00 00 00 zetten. Standaard staat deze waarde op 01 00 00 00.

 

 • Als je geen gebruik wil maken van lange bestandsnamen, dan kan je deze optie afzetten door de Binaire Waarde van ‘Win31FileSystem’ die je terugvinden onder HKEY_LOCAL_MACHINE/ System/CurrentControlSet/Control/FileSystem op 01 te zetten. Standaard staat deze waarde op 00.

 

 • Je kan zoals in Windows 3.x de optie ‘Instellingen opslaan bij afsluiten’ aan- en afzetten door de Binaire Waarde ‘NoSaveSettings’ onder HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/ Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer op 00 00 00 00 (opslaan) of op 01 00 00 00 (niet opslaan) te zetten.

 

 • Om de animerende tekst ‘Klik hier om te beginnen’ van de Taakbalk af te zetten moet je onder HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer de Binaire Waarde ‘NoStartBanner’ de waarde 01 00 00 00 geven.

 

 • Om het geanimeerde vensters af te zetten kan je onder de sleutel HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop/WindowsMetrics een nieuwe tekenreekswaarde 'MinAnimate' aanmaken en gelijkstellen aan 0 of 1.

 

 • Om bij het verslepen van vensters het ganse venster te tonen, zoals je bij het Plus!-pakket kan instellen, moet je onder de sleutel HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop de DWORD-sleutel DragfullWindows toevoegen. Verder moet in de Windows-System-directory het bestand COOL.DLL staan en onder de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Plus!/Setup moet je cool.dll="" plaatsen. Hier is het dus een stuk gemakkelijker om het Plus!-pakket te installeren.

 

 • Elk station van je PC kan je een eigen pictogram toekennen door in de root van de schijf het bestandje AUTORUN.INF aan te maken. In dit bestandje zet je de sectienaam [Autorun] met daaronder bv. de optie ICON=C:/WINDOWS/DRIVE.ICO of ICON=C:/WINDOWS/SYSTEM/SHELL32.DLL,67. In een Autorun-bestand kan je ook nog de optie OPEN= gevolgd door de naam van een programma zetten. Deze optie wordt meestal gebruikt bij CD-ROM’s omdat dat programma dan automatisch gestart zal worden als het station geopend wordt. Het pictogram wordt pas de volgende keer dat je opstart aangepast.

 

 • Ook onder de HKEY_CLASSES_ROOT kan een sleutel ‘AutoRun’ aangemaakt worden. Daaronder staan de sleutels als nummers (2 = C, 3=D, 4=E, ...) per drive. Hieronder kunnen verder de sleutels DefaultIcon, Shell, ... aangemaakt worden.

 

 • Om extra menupunten aan te maken in het popupmenu dat verschijnt bij het rechtsklikken op een bestand moet je onder HKEY_CLASSES_ROOT bij de sleutel van het bestand onder de sleutel Shell een nieuwe sleutel toevoegen. Deze geef je de naam van het menupunt. Hieronder moet je dan nog eens een sleutel Command aanmaken en deze geef je als waarde de lokatie van het programma waarmee het bestand geopend moet worden. Door eventuele parameters mee te geven kan je een bestand ook afdrukken, afspelen, ... Voorbeeld : bij DelphiProject/Shell maak je zelf een nieuwe sleutel met als naam 'Open met Delphi 1.0' en hieronder zet je dan de sleutel Command met als waarde "c:/delphi1/bin/delphi.exe".

 

 • De naam en het pictogram van ‘Deze computer’ kan je veranderen onder de sleutel HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{20D040FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}. Het pictogram wordt ingevuld onder de sleutel DefaultIcon. De gemakkelijkste manier om deze sleutel terug te vinden is te zoeken naar de naam van ‘Deze computer’.

 

 • De pictogrammen van de ‘Prullenmand’ kan je onder de CLSID-codes terugvinden bij {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Bij DefaultIcon staan 3 tekenreeksen (Standaard), Empty, Full. Aan alle drie de tekenreeksen kan je een pictogram toekennen.

 

 • Printers’ kan je terugvinden onder {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}, het ‘Configuratiescherm’ onder {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, ‘Netwerk’ onder {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}. ‘Internet’ onder {3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837} en ‘Inbox’ onder {00020D75-0000-0000-C000-000000000046}.

 

 • Alle andere systeempictogrammen kunnen aangepast worden door onder de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/explorer een nieuwe sleutel Shell Icons aan te maken. Onder deze sleutel moet je nieuwe tekenreekswaardes aanmaken met als naam de nummer van het pictogram uit het bestand SHELL32.DLL uit de System-directory. Deze DLL-bestanden kan je bv. bekijken met m’n Picto*-programma. De telling in de registry begint bij 0, dus telkens 1 aftrekken van de inhoud van het pictogram. Als waarde van de sleutel geef je het pad en de naam van het nieuwe pictogram. Dit kan zowel een ICO-bestand als een pictogram uit een DLL- of EXE-bestand zijn. Om de veranderingen toe te passen moet je in het Configuratiescherm bij Beeldscherm de grootte van de pictogrammen veranderen en nadien terug op de oorspronkelijke grootte zetten (waarschijnlijk 32). De nieuwe pictogrammen worden dan ook bewaard in het bestandje ShellIconCache in de Windows-directory. (vb. HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
  explorer/Shell Icons 3=’c:/windows/system/shell32.dll,36’)

 

 • Als je meerdere versies van een zelfde programma geïnstalleerd hebt (wat meestal bij ontwikkelaars voorkomt, bv. Delphi 1 en 2, Access 2 en 7, ...) dan zullen de bestanden van dit programma meestal automatisch verbonden zijn met de laatst geïnstalleerde versie. De bestanden van de vorige versie, die niet altijd hetzelfde opslagformaat hebben, maar toch dezelfde extentie kan je vanuit de verkenner niet meer openen met de vorige versie. Om dit euvel te verhelpen kan je in de registry onder HKEY_CLASSES_ROOT bij sleutel van deze bestanden (bv. DelphiProject) een nieuwe menupunt voor het popmenu aanmaken Onder de sleutel Shell maak je zelf een nieuwe sleutel met als naam de naam van het menupunt (bv. Open met Delphi 1.0) en hieronder zet je dan de sleutel Command met als waarde de lokatie van het programma. HKEY_CLASSES_ROOT/DelphiProject/Shell/Open met Delphi 1.0/Command = "c:/delphi1/bin/delphi.exe"

 

 • De autocorrectie-functies van Microsoft Office zullen veel van jouw voorkomende fouten op den duur automatisch herstellen. De fouten die jij vaak maakt worden opgeslagen in het bestand C:/Windows/User000.acl. Bevat dit bestand veel van jouw fouten dan is het misschien verstandig om dit bestand te kopiëren voordat je je Windows-directory nog eens wist. De lokatie van dit bestand kan je ook veranderen in de registry. Zoek maar eens naar de waarde User000.acl.

 

 • Als je het beu bent om telkens in de verkenner op Vernieuwen te klikken om je gewijzigde directory te bekijken, kan je in de registry een sleutel veranderen zodat er telkens een automatisch refresh gebeurt. Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update\UpdateMode en zet deze waarde op 00.

 

 • Met het programma WinHacker kan je de naam van de Start-knop wijzigen, terwijl dit toch niet in de registry of een ini-bestand wordt bewaard. Blijkbaar zitten deze gegevens in de EXPLORER.EXE. Je kan met een hexadecimale editor dit bestand zonder problemen aanpassen zolang je de grootte van de teksten niet wijzigt. In het bestand vind je alle menupunten van de verkenner en de taakbalk terug. Elke karakter wordt gescheiden door een leeg teken (00) en het ampersand-teken duidt, zoals in de meeste programmeertalen, het onderlijnde karakter aan. (S t a r t : 53 00 74 00 72 00 74), (Z o e k e n : 5A 00 6F 00 65 00 6B 00 65 00 6E).

 

 • Het pictogram links in de Startknop (windows-logo) kan je terugvinden in de USER.EXE die in de Windows directory staat. Deze icoon van 32x32 pixels wordt door Windows 95 zelf verkleind naar de grootte van de Startknop. Met een speciale iconen-editor kan je dit eventueel wijzigen. Let wel op, als dit bestand beschadigd is, zal Windows 95 niet meer opstarten.

 

 • Bij snelkoppelingen wordt linksonder altijd een klein pijltje getoond. Dit is eigenlijk een icoon (van 32x32). Om dit te verwijderen ga je in de registry editor naar de sleutel HKEY_CLASSES_ROOT\LnkFile en daar verwijder je de stringwaarde IsShortcut. Om ook de pijltjes bij snelkoppelingen naar DOS-programma's te verwijderen moet je in de map HKEY_CLASSES_ROOT\PifFile eveneens het element IsShortcut verwijderen.

 

 • Met het MS Plus-pakket en met programma's zoals MicroAngelo en AX-Icons kan je instellen dat je pictogrammen met 256 kleuren wil weergeven. Deze instelling kan je ook manueel aan- of afzetten door in de Registry naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WindowMetrics te gaan. Nu moet je naar de tekenreeks Shell Icon BPP gaan en deze op 24 (24-bits kleuren) i.p.v 16 (16 kleuren) zetten. In deze sleutel vind je verder alle instellingen i.v.m met pictogrammen en venster terug.

 

 • Sinds vorig jaar begint de wintertijd niet meer in september maar wel in oktober. Windows 95 echter verandert het uur automatisch in september. Om dit te wijzigen moet je in de Registry naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimezoneInformation. Daar vind je de tekenreekswaarde 'StandardStart' (00 00 09 00 00 00 05 00 03 00) waarin je de maandnummer 9 (=september) moet wijzigen in 10 (=oktober). Deze tekenreeks is wel hexadecimaal dus gebruik geen 10 maar wel 0A.

 

 • Windows 95 beschikt over mogelijkheden om programma's terug van je harddisk te verwijderen. In het Configuratiescherm kan je met het venster Software programma's installeren of terug verwijderen. Maar het probleem is dat vele programma's hun uninstall.log in de Windows-directory zetten. Dit bestand bevat alle instellingen van de Registry, alle folders, alle DLL's, ... die verwijderd zouden moeten worden. Maar van zodra je een ander programma installeert wordt de uninstall.log van het vorige programma overschreven. Het beste is om na de installatie deze log-bestanden te kopiëren naar de directory van het programma. Wanneer je het programma wil verwijderen kopiëer je dit log-bestand terug naar de Windows-directory. Wanneer dit log-bestand toch is overschreven kan je het programma niet meer automatisch laten verwijderen. Dit moet je dan manueel doen, maar de optie van dit programma blijft wel in het venster Software staan. Als je dit ook wil verwijderen moet je in de Registry naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall gaan en hier de desbetreffende tekenreeks verwijderen.

 

 • Tegenwoordig zijn er heel wat utilities op de markt waarmee je de mogelijkheden van Windows 95 kan beperken als beveiliging tegen minder geoefende gebruikers. Al deze programma's veranderen uiteindelijk sleutels in de Registry. Hier volgen een reeks interessante instellingen om je shell te beveiligen. Je moet volgende tekenreeksen aanmaken onder de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies en deze als waarde 0 (False) of 1 (True) geven.
  • NoStartBanner : De bewegende pijl 'Klik hier om te beginnen' in de taakbalk
  • NoRun : Het menu Uitvoeren in het Startmenu
  • NoFind : Het menu Zoeken
  • NoClose : Het menu Afsluiten
  • NoDrives : Geen schijven weergeven in de Verkenner
  • NoNetHood : Geen netwerkomgeving weergeven