Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Excel - Eigen functies maken met VBA

Wanneer de functies van Excel niet meer voldoende functionaliteit geven kan je met macro’s eigen functies gaan definiëren. In versie 5 of 95 moet je hiervoor een nieuw moduleblad aanmaken. In Excel 97, 2000, XP of 2003 ga je naar Extra >> Macro’s >> Visual Basic Editor. Nu moet je nog een nieuwe module aanmaken met Invoegen >> Module. Je kan nu beginnen met het schrijven van kleine Visual Basic for Applications-programmetjes.

Meestgebruikte datatypes

Datatype Bereik
Boolean True of False
Integer -32.768 tot 32.767
Single -3,402823E38 tot -1,401298E-45
String 0 - 2 miljard karakters
Variant Zowel numerieke waardes als strings

Retourwaarde

De retourwaarde van een functie kan slechts 1 keer in de functie toegekend worden. Dit gebeurt meestal als laatste actie. Achter de functienaam, tussen haakjes, staat de meegegeven parameter.

Voorbeeld 1

Function BTW(Bedrag As Variant) As Variant
 BTW = Bedrag * 0.21
End Function

Declareren van variabelen (Dim)

Dim varnaam As type Declareert nieuwe variabelen en wijst geheugenruimte toe. Type is het gekozen datatype.

Voorbeeld 2

Function Fak(Getal As Integer) As Integer
 Dim I, J As Integer
 J = 1
 For I = 2 To Getal
  J = J * I
 Next I
 Fak = J
End Function

Voorbeeld 3

Function Winst(Bedrag As Variant) As Variant
 Dim Marge As Variant
 Dim Kosten As Variant
 Marge = Bedrag * 0.3
 Select Case Bedrag
  Case Is <= 50
   Kosten = Bedrag * 0.12
  Case Is <= 100
   Kosten = Bedrag * 0.09
  Case Is <= 500
   Kosten = Bedrag * 0.07
  Case Else
   Kosten = Bedrag * 0.05
 End Select
 Winst = Bedrag + Marge + Kosten
End Function

VarType

VarType geeft een waarde die het subtype van een variabele aangeeft. Hiermee kan bv. gecontroleerd worden of er numerieke gegevens meegegeven worden.

0
vbEmpty Leeg (niet geïnitialiseerd)
1
vbNull Nul (geen geldige gegevens)
2
vbInteger Integer
3
vbLong Lange integer
4
vbSingle Een getal met enkele precisie en drijvende komma
5
vbDouble Een getal met dubbele precisie en drijvende komma
6
vbCurrency Valuta
7
vbDate Datum
8
vbString Tekenreeks
9
vbObject OLE-automatiseringsobject
10
vbError Fout
11
vbBoolean Boole-waarde
12
vbVariant Variant

Voorbeeld 4

Function Winst2(Bedrag As Variant) As Variant
 Dim Marge As Variant
 Dim Kosten As Variant
 If VarType(Bedrag) > 6 Then
  Winst = "Deze functie accepteert alleen getallen"
 Else
  Marge = Bedrag * 0.3
  Select Case Bedrag
   Case Is <= 50
    Kosten = Bedrag * 0.12
   Case Is <= 100
    Kosten = Bedrag * 0.09
   Case Is <
   = 500
    Kosten = Bedrag * 0.07
   Case Else
    Kosten = Bedrag * 0.05
  End Select
  Winst = Bedrag + Marge + Kosten
 End If
End Function
Nu kan je in de cellen van je werkbladen gewoon deze functies gebruiken in je formules. Bijvoorbeeld : =fak(6) =btw(1023)

Bereik meegeven als parameter

Je kan ook een reeks/range van cellen meegeven aan een functie. Bv. cel A10 = Optellen(A1:B5) Deze functie gaat alle cellen uit de opgegeven range optellen. Een range moet van het gegevenstype Object zijn.

Voorbeeld 5

Function Optellen(Bereik As Object) As Single
 Dim Som As Single
 Dim Waarde As Variant
 Som = 0
 For Each Waarde In Bereik
  Som = Som + Waarde.Value
 Next Waarde
 Optellen = Som
End Function

Voorbeeld 6

Volgende functie gaat de tekst in de cellen vergelijken en naargelang de waarde bij de som een bepaalde getal bijtellen.

Function Optellen(Bereik As Object) As Single
 Dim Som As Single
 Dim Waarde As Variant
 Som = 0
 For Each Waarde In Bereik
  Select Case Waarde.Value
  Case Is = "A", "a"
   Som = Som + 10
  Case Is = "B", "b"
   Som = Som + 15
  Case Is = "C", "c"
   Som = Som + 20
  End Select
 Next Waarde
 Optellen = Som
End Function

Voorbeeld 7

Deze functie krijgt als parameters 2 ranges mee. Bij het tweede bereik moet in de eerste kolom de te zoeken waarden staan. In de tweede kolom staan de bijhorende getallen. Al naargelang de tekst in de cellen van de eerste range zal het bijhorende getal in de 2de range opgeteld worden bij de som. Dit werkt ongeveer zoals Vert.Zoeken.

Function Optellen(Bereik1 As Object, Bereik2 As Object) As Single
 Dim Som As Single
 Dim Waarde As Variant
 Dim i As Integer
 Som = 0
 For Each Waarde In Bereik1
  For i = 1 To Bereik2.Rows.Count
   If Waarde.Value = Bereik2.Cells(i, 1).Value Then
    Som = Som + Bereik2.Cells(i, 2).Value
   End If
  Next i
 Next Waarde
 Optellen = Som
End Function