News
Photos
Articles
Components
Applications
Kleinkunst

Delphi - Splash screen

Bijna alle Windows-programma�s bezitten een splash-screen dat verschijnt bij het opstarten van het programma. Ondertussen kunnen de andere formulieren dan opgebouwd worden. Zo�n splash-screen is een eenvoudig - maar meestal grafisch fraai - formulier waarop de naam en versie van het programma staan. Het formulier heeft normaal gezien geen titelbalk.

Best ze je volgende properties van het form :

 • BorderStyle = bsNone
 • Position = poScreenCenter
 • FormStyle = fsStayOnTop
 • WindowState = wsNormal

De kunst is om dit formulier te tonen alvorens de rest opgebouwd wordt. Hiervoor moet je in het project-bestand enkele wijzigingen doorvoeren. De CreateForm-regel van het splash-screen moet je verwijderen en wijzigen in de volgende 3 regels.

program Project;
 uses Forms,
 frm_main in 'frm_main.pas',
 frm_about in 'frm_about.pas',
 frm_splash in 'frm_splash.pas';
begin
 Form_Splash:=TForm_Splash.Create(nil);
 Form_Splash.Show;
 Form_Splash.Repaint;
 Application.CreateForm(TForm_Main, Form_Main);
 Application.CreateForm(TForm_About, Form_About);
 Application.Run;
end.
Nu moet je enkel het scherm nog verwijderen. Dit kan gebeuren wanneer het hoofdformulier getoond wordt, maar je kan het ook oplossen door een timer op het splash-screen te zetten en na enkele seconden dit formulier te verwijderen.
procedure TForm_Splash.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 Free;
end;