Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

Entity Framework artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

.NET - Spatial Data in Entity Framework 5.0
Engels
.NET
Entity Framework
Geography
In Entity Framework 5.0 worden spatial data types ondersteund en dus kunnen we nu Linq queries schrijven om nabijgelegen locaties te vinden, afstanden te berekenen en te controleren of een locatie in een gebied ligt. Dit artikel demonstreert hoe je locaties met lengte-en breedtegraden kan toevoegen en bijwerken en hoe je ze kan queryen op verschillende manieren.
.NET - Functies in the Entity Framework 4.0: deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
Database
In dit derde artikel over het Entity Framework 4.0 zal ik enkele SqlClr mogelijkheden bekijken en tonen hoe je eigen .NET functies en aggregates kan gebruiken in LINQ to Entities queries
.NET - Functies in the Entity Framework 4.0: deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
Database
In dit tweede artikel over het Entity Framework versie 4.0 komen user defined functions en de nieuwe Model Defined Functions aan bod. Aan de hand van een reeks eenvoudige voorbeelden zal ik tonen hoe je UDF4s en Entity SQL expressies kan mappen naar Model Defined Functions and hoe je deze kan aanroepen in LINQ to Entities queries.
.NET - Functies in het Entity Framework 4.0: deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
Database
Het Entity Framework en LINQ to Entities zijn zeer krachtige technologiën om data uit een database te raadplegen of te wijzigen. Maar als je extra snelheid wil winnen of meer veiligheidsopties wil instellen, dan zijn stored procedures en user defined functions vaak nog steeds nodig. In dit eerste artikel in een reeks van drie toon ik hoe je stored procedures in het Entity Framework 4.0 kan gebruiken.
.NET - Nieuwe connection providers in LINQPad
Engels
.NET
LINQPad
LINQ
Entity Framework
LINQPad werd geïntroduceerd in 2007 and tegenwoordig is het een zeer volwassen tool waarvan elke .NET ontwikkelaar gebruik zou moeten maken. Versie 1.35 heeft nieuwe connection providers en zeer goede ondersteuning voor LINQ to SQL en ADO.NET Entity Framework data modellen. Bovendien zijn er ook nieuwe query types zoals SQL en Entity-SQL. In dit kleine artikel toon ik enkele van de nieuwe mogelijkheden.
.NET - Source code delen tussen .NET en Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Entity Framework
Een veelvoorkomend probleem bij het ontwikkelen van Silverlight applicaties is het delen van klasses en vooral (Entity Framework) entiteiten tussen het volledige .NET framework en het Silverlight framework. Silverlight is een browser plugin en een subset van het volledige .NET framework. Daarom laat Visual Studio het niet toe om referenties naar .NET assemblies te maken vanuit een Silverlight applicatie. In dit artikel demonstreer ik een zeer eenvoudige techniek om code te delen en ik geef enkele reële voorbeelden en handige tips.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Metadata extension methods
Engels
.NET
Entity Framework
Na het posten van mijn artikel over het queryen van de metadata van het ADO.NET Entity Framework ben ik aan de slag gegaan om enkele extension methods die gebruik maken van deze metadata, te implementeren. In dit artikel beschrijf ik een reeks extension methods die de standaard Entity Framework klasses (ObjectQuery, EntityObject, ObjectStateManager, ...) uitbreiden.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Querying metadata
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele maanden geleden plaatste ik meerdere artikelen over het ADO.NET Entity Framework bèta 3 online. Ondertussen is het Entity Framework officieel uitgebracht en zijn er heel wat resources over deze technologie beschikbaar. De voorbije weken was ik de mogelijkheden van de metadata services aan het uitzoeken. Dit artikel toont 20 voorbeelden waarbij LINQ gebruikt wordt om de metadata van het ADO.NET Entity Framework te queryen. Deze queries kunnen gebruik worden om de structuur van jouw Entity Data Model te bekijken of om statistieken te verzamelen.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 2
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Enkele maanden geleden publiceerde ik een artikel over mijn LINQ AsHierarchy extension method. Deze extension method kan gebruikt worden om een collectie van records naar een hiërarchie van geneste verzamelingen om te zetten. Ik kreeg veel enthousiaste reacties en vragen en daarom besloot ik deze techniek nog wat verder te verbeteren. Dit artikel beschrijft de nieuwe mogelijkheden en het demonstreert hoe je de LINQ to Objects en de nieuwe LINQ to SQL AsHierarchy extension methods kan gebruiken.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 1
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Dit artikel legt uit hoe je data uit een self referencing table (adjacency model) naar een hiërarchie van geneste verzamelingen (nested set model) kan omzetten. De nieuwe LINQ AsHierarchy() extension method kan gebruikt worden om data te converteren en te gebruiken in WPF TreeViews.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
In dit derde deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework demonstreer ik hoe je data kan toevoegen of wijzigen, hoe je change tracking kan gebruiken en hoe je concurrency conflicten kan afhandelen. Bovendien heb ik een Dump() extension method geïmplementeerd die handig kan zijn om alle change tracking informatie te tonen.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
LINQPad
LINQ
Tweede deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework. Dit artikel toont enkele handige tools zoals eSqlBlast en LINQPad. Het beschrijft ook enkele technieken waarmee je de gegenereerde T-SQL statements van Entity SQL of LINQ to Entities queries kan bekijken.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele weken geleden bracht Microsoft bèta 3 van het ADO.NET Entity Framework (EF) uit. Het Entity Framework lijkt een interessante technologie die krachtiger en uitgebreider is dan LINQ to SQL. Ik heb een kleine handleiding gemaakt over hoe je kan starten met het Entity Framework en de Northwind voorbeeld database. Dit eerste artikel behandelt het Entity Data Model (EDM), Entity SQL en LINQ to Entities. Indien mogelijk probeer ik het EF te vergelijken met LINQ to SQL.