Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

.NET artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

.NET - Eigen taken in VSTS builds
Engels
.NET
VSTS
De Microsoft Visual Studio Team Services (VSTS) heeft een totaal nieuwe manier om build definities te implementeren. Er zijn heel wat taken standaard beschikbaar. In dit artikel zal ik een paar technieken tonen om het build proces nog verder naar je hand te zetten. Ik laat zien hoe je PowerShell scripts kan uitvoeren en kan omgaan met de omgevingsvariabelen en argumenten, hoe je eigen C# .NET assemblies kan aanroepen en hoe je extensies kan maken en uploaden naar VSTS.
.NET - Azure Management Libraries
Engels
.NET
Azure
Dit artikel toont een hele reeks C# .NET voorbeelden van hoe je de Microsoft Azure Management Libraries kan gebruiken om cloud infrastructuur te automatiseren, deployen en testen. Het artikel bevat o.a. voorbeelden om Azure cloud services, SQL databases, storage, websites, service bus, ... toe te voegen of te verwijderen, websites te configureren en virtuele machines te starten en te stoppen.
.NET - ASP.NET WebAPI services en Windows Integrated Authentication
Engels
.NET
Web services
Een gedetailleerd artikel over ASP.NET WebAPI 2.2 REST Services en Windows Integrated Authentication (WIA) voor intranets. Hoe werkt het, hoe kan je windows authenticatie configureren in je .NET server project, in IIS (Express) en in de webbrowsers. Op einde toon ik voorbeelden hoe je .NET en HTML/Javascripts clients kan implementeren die deze services gebruiken.
.NET - Spatial Data in Entity Framework 5.0
Engels
.NET
Entity Framework
Geography
In Entity Framework 5.0 worden spatial data types ondersteund en dus kunnen we nu Linq queries schrijven om nabijgelegen locaties te vinden, afstanden te berekenen en te controleren of een locatie in een gebied ligt. Dit artikel demonstreert hoe je locaties met lengte-en breedtegraden kan toevoegen en bijwerken en hoe je ze kan queryen op verschillende manieren.
.NET - WCF RIA Services code generatie naar je hand zetten
Engels
.NET
Web services
Silverlight
SP1 van Visual Studio 2010 en de nieuwe WCF RIA Services Toolkit maken het mogelijk om eigen code generatie classes te implementeren zodat je de code generatie van WCF RIA Services naar je hand kan zetten. In dit artikel beschrijf ik hoe de code generatie werkt en demonstreer ik enkele scenario's en ideeën hoe je de code generatie kan aanpassen om je eigen framework uit te breiden.
.NET - Functies in the Entity Framework 4.0: deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
Database
In dit derde artikel over het Entity Framework 4.0 zal ik enkele SqlClr mogelijkheden bekijken en tonen hoe je eigen .NET functies en aggregates kan gebruiken in LINQ to Entities queries
.NET - Functies in the Entity Framework 4.0: deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
Database
In dit tweede artikel over het Entity Framework versie 4.0 komen user defined functions en de nieuwe Model Defined Functions aan bod. Aan de hand van een reeks eenvoudige voorbeelden zal ik tonen hoe je UDF4s en Entity SQL expressies kan mappen naar Model Defined Functions and hoe je deze kan aanroepen in LINQ to Entities queries.
.NET - Functies in het Entity Framework 4.0: deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
Database
Het Entity Framework en LINQ to Entities zijn zeer krachtige technologiën om data uit een database te raadplegen of te wijzigen. Maar als je extra snelheid wil winnen of meer veiligheidsopties wil instellen, dan zijn stored procedures en user defined functions vaak nog steeds nodig. In dit eerste artikel in een reeks van drie toon ik hoe je stored procedures in het Entity Framework 4.0 kan gebruiken.
.NET - Silverlight 4 design-time mogelijkheden met ViewModels
Engels
.NET
Silverlight
Visual Studio
Visual Studio 2010, .NET 4.0 en Silverlight 4 bieden een hele hoop nieuwe mogelijkheden die zeer interessant zijn. Ik was echter vooral geïnteresseerd in verbeteringen die mijn huidige ontwikkelingen, die gebaseerd zijn op een M-V-VM architectuur met ViewModel properties die gebind zijn aan UI controls, zouden kunnen vergemakkelijken. In dit artikel wil ik dan ook de verbeterde design-time mogelijkheden tonen. Het artikel bevat een hele hoop screenshots en enkele andere nieuwe Silverlight 4 mogelijkheden worden bekeken.
.NET - Geavanceerde databinding met ViewModels in Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Silverlight en RIA Services zijn interessante technologieën en het Model-View-ViewModel (M-V-VM) patroon is een goede manier om UI en logica gescheiden te houden. Maar het combineren van view models met item controls, dataforms en commands kan soms een moeilijke opdracht worden, vooral door de beperkte databinding mogelijkheden van Silverlight. In dit artikel demonstreer ik hoe je binding met ViewModels kan verbeteren door gebruik te maken van de BindingHelper klasse en door het creëren van je eigen command behaviors.
.NET - Eerst kijk op WCF RIA Services
Engels
.NET
Web services
Silverlight
Enkele maanden geleden bracht Microsoft een eerste preview van .NET RIA Services uit. Dit nieuwe framework belooft om het bouwen van n-tier Line of Business (LoB) applicaties te vereenvoudigen door patterns, componenten en tools aan te leveren om services te maken, data te queryen, CRUD operaties af te handelen, concurrency problemen op te vangen, validatie logica te implementeren, ... In dit eerste artikel bekijk ik enkele huidige beperkingen en probeer ik de nodige workarounds en tips te geven.
.NET - Nieuwe connection providers in LINQPad
Engels
.NET
LINQPad
LINQ
Entity Framework
LINQPad werd geïntroduceerd in 2007 and tegenwoordig is het een zeer volwassen tool waarvan elke .NET ontwikkelaar gebruik zou moeten maken. Versie 1.35 heeft nieuwe connection providers en zeer goede ondersteuning voor LINQ to SQL en ADO.NET Entity Framework data modellen. Bovendien zijn er ook nieuwe query types zoals SQL en Entity-SQL. In dit kleine artikel toon ik enkele van de nieuwe mogelijkheden.
.NET - Source code delen tussen .NET en Silverlight
Engels
.NET
Silverlight
Entity Framework
Een veelvoorkomend probleem bij het ontwikkelen van Silverlight applicaties is het delen van klasses en vooral (Entity Framework) entiteiten tussen het volledige .NET framework en het Silverlight framework. Silverlight is een browser plugin en een subset van het volledige .NET framework. Daarom laat Visual Studio het niet toe om referenties naar .NET assemblies te maken vanuit een Silverlight applicatie. In dit artikel demonstreer ik een zeer eenvoudige techniek om code te delen en ik geef enkele reële voorbeelden en handige tips.
.NET - Outlook mailboxen organiseren en opkuisen
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
LINQPad
Dit artikel bevat enkele C# scripts die je kan uitvoeren in LINQPad om je Outlook mailboxen op te kuisen en te organiseren. Deze scripts en mijn OutlookProvider component kunnen je helpen om de grootte van mailboxen te beperken en Outlook zo optimaal mogelijk te laten werken.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Metadata extension methods
Engels
.NET
Entity Framework
Na het posten van mijn artikel over het queryen van de metadata van het ADO.NET Entity Framework ben ik aan de slag gegaan om enkele extension methods die gebruik maken van deze metadata, te implementeren. In dit artikel beschrijf ik een reeks extension methods die de standaard Entity Framework klasses (ObjectQuery, EntityObject, ObjectStateManager, ...) uitbreiden.
.NET - Queryen van Excel werkbladen met LINQ
Engels
.NET
Office
Excel
LINQ
LINQPad
Een tijdje geleden was ik op zoek naar een manier om Excel te queryen met LINQ. Ik had een eenvoudige oplossing nodig waarmee ik queries op tabellen in Excel werkbladen kon uitvoeren in een tool zoals LINQPad. Dit artikel beschrijft hoe ik mijn ExcelProvider geïmplementeerd heb en het demonstreert een mogelijke LINQ query en het resultaat in LINQPad.
.NET - ADO.NET Entity Framework : Querying metadata
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele maanden geleden plaatste ik meerdere artikelen over het ADO.NET Entity Framework bèta 3 online. Ondertussen is het Entity Framework officieel uitgebracht en zijn er heel wat resources over deze technologie beschikbaar. De voorbije weken was ik de mogelijkheden van de metadata services aan het uitzoeken. Dit artikel toont 20 voorbeelden waarbij LINQ gebruikt wordt om de metadata van het ADO.NET Entity Framework te queryen. Deze queries kunnen gebruik worden om de structuur van jouw Entity Data Model te bekijken of om statistieken te verzamelen.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 2
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Enkele maanden geleden publiceerde ik een artikel over mijn LINQ AsHierarchy extension method. Deze extension method kan gebruikt worden om een collectie van records naar een hiërarchie van geneste verzamelingen om te zetten. Ik kreeg veel enthousiaste reacties en vragen en daarom besloot ik deze techniek nog wat verder te verbeteren. Dit artikel beschrijft de nieuwe mogelijkheden en het demonstreert hoe je de LINQ to Objects en de nieuwe LINQ to SQL AsHierarchy extension methods kan gebruiken.
.NET - Herbruikbare WPF/Silverlight value converters
Engels
.NET
WPF
Silverlight
Data binding is een van de meest krachtige mogelijkheden van WPF/Silverlight. Ontwikkelaars kunnen hiermee zeer veel bereiken zonder dat ze veel code dienen te schrijven. Echter, bij het bouwen van user interfaces in WPF/Silverlight moet je toch regelmatig eigen value converters maken. Een vaak voorkomende fout is het implementeren van allerlei value converters voor elke binding waar dit vereist is. Natuurlijk kan je value converters ook veralgemenen en herbruiken. In dit artikel toon ik de source code van mijn bibliotheek met algemene value converters en demonstreer ik in welke scenario's je deze kan gebruiken.
.NET - De Google Maps HTTP geocoding service gebruiken
Engels
.NET
Geography
Dit artikel demonstreert hoe je de Google Maps HTTP geocoding service kan gebruiken en hoe je REST services in het algemeen kan aanspreken en XML kan verwerken. De Google Maps service kan gebruikt worden om de breedte- en lengtegraad en heel wat andere geografische data op te halen aan de hand van een opgegeven adres.
.NET - UI automation met het WPF UIAutomation framework
Engels
.NET
UI Automation
WPF
WinForms
WPF UIAutomation is een framework van Microsoft om Windows applicaties te automatiseren. In dit artikel demonstreer ik een hele reeks mogelijkheden (knoppen indrukken, focus zetten op controls, data ingeven, toetsaanslagen versturen, events opvangen, ...) en vergelijk ik het met het open-source project White.
.NET - UI automation met het White framework
Engels
.NET
UI Automation
WPF
WinForms
Dit korte artikel toont de belangrijkste mogelijkheden van het open-source White framework en de Microsoft tool UISpy. White kan gebruikt worden voor UI automation en mijn C# .NET applicatie demonstreert hoe je de Windows rekenmachine kan aansturen door het sturen van toetsaanslagen, het klikken op knoppen en menu's, het indrukken van functietoetsen, het aanspreken van controls, ...
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 1
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Dit artikel legt uit hoe je data uit een self referencing table (adjacency model) naar een hiërarchie van geneste verzamelingen (nested set model) kan omzetten. De nieuwe LINQ AsHierarchy() extension method kan gebruikt worden om data te converteren en te gebruiken in WPF TreeViews.
.NET - WPF ProcessingControl en BackgroundWorker
Engels
.NET
WPF
Dit artikeltje over de Windows Presentation Foundation demonstreert hoe je met een WPF ProcessingControl en een BackgroundWorker thread vlot reagerende user interfaces kan maken en hoe je visuele feedback kan geven over de voortgang.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 3
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
In dit derde deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework demonstreer ik hoe je data kan toevoegen of wijzigen, hoe je change tracking kan gebruiken en hoe je concurrency conflicten kan afhandelen. Bovendien heb ik een Dump() extension method geïmplementeerd die handig kan zijn om alle change tracking informatie te tonen.
.NET - Modeling PowerToys voor Visual Studio 2008
Engels
.NET
Visual Studio
Tools
Er werd een nieuwe versie van de open-source PowerToys for the Class Designer and Distributed System Designer uitgebracht. Deze add-ins voorzien extra functionaliteit in de Visual Studio Class Designers zoals HTML/XML export, nieuwe Create commando's, filtering commando's, formattering commando's, een zoom venster, een documentatie venster, een verplaatsbaar eigenschappen venster, ... Dit klein artikeltje beschrijft hoe je deze add-ins kan installeren en een screenshot markeert bijna alle functionaliteiten.
.NET - Achtergrondkleur probleem met WinForms en WPF
Engels
.NET
WPF
WinForms
Dit artikeltje beschrijft in het kort hoe je een WPF user control kan integreren in een Windows Forms applicatie. Het geeft ook een workaround om het achtergrondkleur probleem van de ElementHost klasse op te lossen. Deze workaround demonstreert hoe je properties kan mappen tussen Windows Forms controls en WPF UI elementen.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 2
Engels
.NET
Entity Framework
LINQPad
LINQ
Tweede deel van mijn reeks artikelen over het ADO.NET Entity Framework. Dit artikel toont enkele handige tools zoals eSqlBlast en LINQPad. Het beschrijft ook enkele technieken waarmee je de gegenereerde T-SQL statements van Entity SQL of LINQ to Entities queries kan bekijken.
.NET - ADO.NET Entity Framework & LINQ to Entities - deel 1
Engels
.NET
Entity Framework
LINQ
Enkele weken geleden bracht Microsoft bèta 3 van het ADO.NET Entity Framework (EF) uit. Het Entity Framework lijkt een interessante technologie die krachtiger en uitgebreider is dan LINQ to SQL. Ik heb een kleine handleiding gemaakt over hoe je kan starten met het Entity Framework en de Northwind voorbeeld database. Dit eerste artikel behandelt het Entity Data Model (EDM), Entity SQL en LINQ to Entities. Indien mogelijk probeer ik het EF te vergelijken met LINQ to SQL.
.NET - LINQ to SQL - deel 4
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Vierde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel toont de functionaliteit van de 2 meegeleverde visualizers (LINQ to SQL Visualizer & Expression Tree Visualizer), de mogelijkheden van de Refresh method en de werkwijze om dynamische strong-typed Where- en OrderBy-voorwaarden te creëren. Met de PredicateBuilder klasse kunnen complexe expression trees op een handige manier gemaakt worden.
.NET - Mole Visualizer voor Visual Studio
Engels
.NET
Visual Studio
Tools
Zopas werd versie 4 van de Mole Visualizer voor Visual Studio uitgebracht. Mole is een geweldige visualizer tijdens het debuggen van WPF, WinForms of WCF applicaties. Mole laat je niet alleen toe om objecten en data te bekijken, maar ook om verder af te dalen in alle properties en detail objecten. Heel veel properties kunnen ook gewijzigd worden en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar.
.NET - WPF/Silverlight treeviews en LINQ to SQL
Engels
.NET
WPF
Silverlight
LINQ to SQL
LINQ
Enkele voorbeelden van .NET WPF applicaties met LINQ to SQL. Dit artikel beschrijft hoe je mooi ogende treeviews kan maken die opgebouwd worden met data via LINQ to SQL (of LINQ to Entities). Natuurlijk komen resources, templates, styles, datatriggers, value converters, ... aan bod. De meeste voorbeelden werken ook voor Silverlight.
.NET - Performantie vergelijking met Parallel Extensions .NET 3.5
Engels
.NET
LINQ
Eerste tests met de Community Tech Preview van Parallel Extensions for .NET 3.5. Aan de hand van grafieken maak ik een vergelijking tussen sequentiële en parallelle acties. De PLINQ en ParallelTask Library kunnen zeker bijdragen tot een betere performantie van .NET applicaties.
.NET - Outlook contact foto's tonen in WPF applicatie
Engels
.NET
Office
Outlook
LINQ
WPF
In dit artikel laat ik zien hoe je een ValueConverter klasse kan maken waarmee je in een WPF applicatie de foto's van de Outlook contactpersonen kan tonen.
.NET - Queries uitvoeren op Office data met LINQPad
Engels
.NET
Office
Outlook
OneNote
LINQ
LINQPad
Dit korte artikel is een aanvulling op mijn 'Queryen van Outlook en OneNote met LINQ' artikel. Het beschrijft hoe je met de gratis tool LINQPad queries kan uitvoeren op data uit Office.
.NET - Queryen van Outlook en OneNote met LINQ
Engels
.NET
Office
Outlook
OneNote
LINQ
In dit artikel beschrijf ik hoe ik 2 wrapper klasses voor Outlook en OneNote ontwikkeld heb. Deze klasses kunnen gebruikt worden om op een eenvoudige manier LINQ to Objects (.NET 3.5) queries uit te voeren op emails, afspraken, taken, contacten, notitieblokken, secties, pagina's, ... Je zou dit ook LINQ to Outlook en LINQ to OneNote kunnen noemen.
.NET - LINQ to SQL - deel 3
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Derde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel bevat enkele handige tips over het toevoegen van volgnummers en het gebruik van variabelen in een LINQ query. Verder wordt de techniek van eager loading en query compiling besproken.
.NET - LINQ to SQL - deel 2
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQPad
LINQ
Een artikel over LINQ to SQL met voorbeelden van hoe je de LINQPad tool kan gebruiken en hoe je in LINQ inheritance/overerving kan implementeren.
.NET - LINQ to SQL - deel 1
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Het eerste artikel in een reeks over LINQ to SQL (Visual Studio 2008 bèta 2) met veel code voorbeelden voor de Northwind database. Volgende onderwerpen komen aan bod: querying, view entities, view SQL statements, local data shaping, non-mapped properties in partial entity classes, object Relation Diagram versus Class Diagram, data shaping with non-mapped properties, change tracking, bulk operations.
.NET & Delphi - Freeware en open source ontwikkeltools
Engels
Tools
Delphi
.NET
Visual Studio
Overzicht van allerlei interessante freeware en open source ontwikkeltools, plugins en componenten voor Delphi en .NET (GExperts, DDevExtensions, CFBH, MemProof, GPProfiler, FastMM, JEDI, WinSpector, Yapp, SourceMonitor, LINQ for SQL Visualizer, Cache Visualizer, Reflector, Resourcer, Managed Spy, Snippet Compiler, FxCop, NUnit & DUnit, ColorPic, ...)
.NET - Overzicht VisualStyleElements
Nederlands
.NET
WinForms
Overzicht van alle VisualStyleElements (XP thema elementen) die gebruikt kunnen worden om te tekenen op een GDI+ drawing surface.
.NET & Delphi - Het menu Onlangs geopende documenten wijzigen
Nederlands
.NET
Delphi
Delphi en C# .NET voorbeelden van hoe je bestanden kan toevoegen aan het 'Onlangs geopende documenten' menu of hoe je dit onderdeel van het Start menu kan leegmaken.
Delphi - Pocket PC applicaties ontwikkelen met Delphi 2006
Engels
.NET
Delphi
Dit artikel 'Developing Pocket PC applications with Delphi 2006' werd gepubliceerd op de CodeGear (Borland) Developer Network website op 5 juli 2006. Het beschrijft de verschillen tussen het .NET en het .NET Compact Framework, het gebruik van de Windows Mobile emulators en hoe je met behulp van de CFBH tool en de Oosterkamp Class Helpers heel gemakkelijk Pocket PC applicaties met Delphi kan ontwikkelen.
Delphi - Snelstart gids Delphi .NET Compact Framework, deel II
Engels
.NET
Delphi
Dit artikel beschrijft de preview versie van de Borland Delphi voor .NET CF compiler. Deze preview van de compiler kan door Delphi ontwikkelaars gebruikt worden om de mogelijkheden van het .NET Compact Framework op Pocket PC's en Smartphones te verkennen. Heel wat controls, de emulators en verschillende tools worden gedemonstreerd.