Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

LINQ to SQL artikelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle artikelen die ik zelf ooit geschreven heb. Recentere artikelen handelen voornamelijk over software ontwikkeling in .NET (C#, Visual Studio, VSTS, Azure, LINQ, Entity Framework, Web services, WPF, Silverlight, ...). De oudere artikelen werden vaak geschreven voor les- of demonstratie-doeleinden voor mijn computerclub VJI en handelen over Delphi, PHP, databases, Javascript, Windows, Office, Multimedia applications, Atari, ...

Gebruik het linker panel om de meer dan 115 artikelen te filteren volgens categorie. Deze artikelen mogen vrij gebruikt worden voor eigen gebruik. Artikelen volledig overnemen op andere websites is niet toegelaten zonder toestemming van de auteur.

.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 2
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Enkele maanden geleden publiceerde ik een artikel over mijn LINQ AsHierarchy extension method. Deze extension method kan gebruikt worden om een collectie van records naar een hiërarchie van geneste verzamelingen om te zetten. Ik kreeg veel enthousiaste reacties en vragen en daarom besloot ik deze techniek nog wat verder te verbeteren. Dit artikel beschrijft de nieuwe mogelijkheden en het demonstreert hoe je de LINQ to Objects en de nieuwe LINQ to SQL AsHierarchy extension methods kan gebruiken.
.NET - LINQ AsHierarchy() extension method - deel 1
Engels
.NET
LINQ
Entity Framework
LINQ to SQL
Dit artikel legt uit hoe je data uit een self referencing table (adjacency model) naar een hiërarchie van geneste verzamelingen (nested set model) kan omzetten. De nieuwe LINQ AsHierarchy() extension method kan gebruikt worden om data te converteren en te gebruiken in WPF TreeViews.
.NET - LINQ to SQL - deel 4
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Vierde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel toont de functionaliteit van de 2 meegeleverde visualizers (LINQ to SQL Visualizer & Expression Tree Visualizer), de mogelijkheden van de Refresh method en de werkwijze om dynamische strong-typed Where- en OrderBy-voorwaarden te creëren. Met de PredicateBuilder klasse kunnen complexe expression trees op een handige manier gemaakt worden.
.NET - WPF/Silverlight treeviews en LINQ to SQL
Engels
.NET
WPF
Silverlight
LINQ to SQL
LINQ
Enkele voorbeelden van .NET WPF applicaties met LINQ to SQL. Dit artikel beschrijft hoe je mooi ogende treeviews kan maken die opgebouwd worden met data via LINQ to SQL (of LINQ to Entities). Natuurlijk komen resources, templates, styles, datatriggers, value converters, ... aan bod. De meeste voorbeelden werken ook voor Silverlight.
.NET - LINQ to SQL - deel 3
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Derde deel in deze reeks artikelen over LINQ to SQL (.NET 3.5). Dit artikel bevat enkele handige tips over het toevoegen van volgnummers en het gebruik van variabelen in een LINQ query. Verder wordt de techniek van eager loading en query compiling besproken.
.NET - LINQ to SQL - deel 2
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQPad
LINQ
Een artikel over LINQ to SQL met voorbeelden van hoe je de LINQPad tool kan gebruiken en hoe je in LINQ inheritance/overerving kan implementeren.
.NET - LINQ to SQL - deel 1
Engels
.NET
LINQ to SQL
LINQ
Het eerste artikel in een reeks over LINQ to SQL (Visual Studio 2008 bèta 2) met veel code voorbeelden voor de Northwind database. Volgende onderwerpen komen aan bod: querying, view entities, view SQL statements, local data shaping, non-mapped properties in partial entity classes, object Relation Diagram versus Class Diagram, data shaping with non-mapped properties, change tracking, bulk operations.