Nieuws
Foto's
Artikelen
Componenten
Applicaties
Kleinkunst

LINQ Outlook, OneNote en Excel

Versie 1.3 (december 2008) - open source - C# & NET 3.5

De ScipBe.Common.Office namespace bevat 3 klasses : OutlookProvider (LINQ to Outlook), OneNoteProvider (LINQ to OneNote) en ExcelProvider (LINQ to Excel). De OutlookProvider is een wrapper klasse die IEnumerable collections aanbiedt op data van de COM interface van Outlook (afspraken, contacten, mails, taken, ...). De OneNoteProvider klasse biedt collections van notebooks, sections en pages aan door de XML hierarchy van OneNote te manipuleren. En de ExcelProvider laadt een Excel werkblad in en geeft dan collections van kolom definities en rijen terug. Alle collections zijn IEnumerable dus je kan ze queryen met LINQ. De volledige source code wordt meegeleverd.

Lees mijn Engelstalige artikelen waarin ik beschrijf hoe deze 3 klasses geïmplementeerd werden en hoe je ze kan gebruiken. De artikelen bevatten bovendien allerlei LINQ query voorbeelden.

Klasse diagrammen:

 

Copyrights en verspreiding

  • Deze componenten zijn open source (Mozilla Public License 1.1) en mogen vrij verspreid worden.
  • De auteur geeft geen garantie op het foutloos werken van deze componenten en geeft geen support.
  • Bekijk de source code en het help bestand voor meer informatie over de klasses, interfaces, properties, methods, events, ...

Downloaden

Outlook, OneNote en ExcelProvider
  • Inhoud: Componenten met sources en help bestand (C#, .NET 3.5, Visual Studio 2008)
  • Versie: 1.3 (2008-12-17)
  • Grootte: 126.3 Kb
  • Auteur: Stefan Cruysberghs
Nu downloaden